Oferta

Podpis Elektroniczny

podpis

Pomagamy przeprowadzić procedury uzyskania certyfikatu kwalifikowanego niezbędnego do komunikacji ZUS od lipca 2008 roku. Read More »

Legalizacja i kalibracja Wag

waga1

Legalizacja wag nieautomatycznych to obowiązek nałożony przepisami polskimi i Unii Europejskiej. Aby urządzenie mogło być używane do rozliczeń handlowych, musi posiadać oznaczenie metrologiczne, tzw. „zielone M”, znak zgodności CE, deklarację zgodności, wystawioną przez producenta oraz cechy zabezpieczające Jednostki Notyfikowanej, zabezpieczające połączenia jej zespołów konstrukcyjnych lub dostęp do elementów regulacyjnych. Miejsca nałożenia cech podane są w certyfikacie zatwierdzenia typu WE. Ocena ... Read More »

System Monitoringu

kamera

Systemy telewizji przemysłowej stają się nieodzownym elementem naszego życia. Systemy monitoringu możemy napotkać w każdym miejscu, ulice miast, galerie handlowe, zakłady pracy, osiedlowe sklepy, prywatne domy, zamknięte osiedla, Telewizja dozorowa w zależności od miejsca instalacji ma różne zadania, pozwala na poczucie bezpieczeństwa, kontroluje nieuczciwych pracowników oraz klientów, chroni mienie. Na podstawowy system telewizji przemysłowej składają się takie urządzenia jak, kamery ... Read More »

Sieci Komputerowe

sieci

Korzyści wynikające z pracy w sieci: Łatwa i szybka wymiana informacji pomiędzy stanowiskami pracy Możliwość przechowywania danych na serwerze bez konieczności zapełniania dysków w poszczególnych stacjach roboczych Zabezpieczenie danych komputerowych – w przypadku awarii pojedynczej stacji – dane zachowane na serwerze można łatwo odtworzyć Możliwość korzystania z dostępu do Internetu na wszystkich komputerach jednocześnie Sieci przewodowe i bezprzewodowe. Instalacja i ... Read More »

Szkolenia

1aszkolenia

Prowadzimy szkolenia grupowe i indywidualne, przeznaczone dla użytkowników, którzy rozpoczynają pracę z programem; umożliwiają one przygotowanie systemu do pracy oraz zapoznanie się z podstawowymi funkcjami programów Symfonia; Oferujemy szkolenie i pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących programów Microsoft Office oraz środowiska Windows – szkolenia w siedzibie klienta: Podstawy obsługi komputera ( system operacyjny WindowsXP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8) Obsługa ... Read More »