Podpis Elektroniczny

Pomagamy przeprowadzić procedury uzyskania certyfikatu kwalifikowanego niezbędnego do komunikacji ZUS od lipca 2008 roku.

Instalujemy zestawy do podpisu elektronicznego i szkolimy personel w zakresie posługiwania się zestawieniami.

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

Od 21 lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprzestał wydawania certyfikatów niekwalifikowanych do rozliczeń elektronicznych. Dlatego na potrzeby obsługi programu Płatnik oferujemy Państwu zestaw składający się z:

1. Certyfikatu kwalifikowanego (ważnego 1 rok lub 2 lata),
2. Karty kryptograficznej,
3. Czytnika kart.
4. Dodatkowo otrzymają Państwo aplikację do składania i weryfikacji podpisów elektronicznych SZAFIR, która umożliwia dostęp do pełnej gamy zastosowań podpisu elektronicznego; m.in.

– wysyłanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego;
- rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
- wystawianie faktur elektronicznych;
- kontakty z urzędami administracji publicznej;
- występowanie w przetargach i aukcjach elektronicznych;
- podpisywanie wiążących umów z kontrahentami;
- składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego;
- wysyłanie sprawozdań do Głównego Inspektora Informacji Finansowej;
- podpisywanie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej;
- wystawianie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.
- Dodatkowo oferujemy pomoc dotyczącą informacji na temat uzyskania certyfikatu, oraz instalacji i obsługi.

Więcej informacji na stronie www.kir.com.pl

Zestawy do e-podpisu

Zamówienia na certyfikaty można składać:

- w siedzibie firmy ul. Stawowa 67
- telefonicznie 664950739;
- mailem: damiant@piocomp.pl

Dokumenty wymagane do podpisania umowy zakupu certyfikatu:

- zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub KRS,
- decyzja nadania numeru NIP,
- decyzja nadania numeru REGON,
- dowód osobisty osoby uprawnionej do otrzymania certyfikatu,
- pieczątka firmowa.