Softech: Chart

 

Oprogramowanie hotelowe

Program dla hoteli CHART. Nowoczesne zarządzanie obiektami hotelowymi

System hotelowy – oprogramowanie dla hoteli CHART dzięki swojej niezawodności, uniwersalności i modułowości, znajduje szerokie zastosowanie w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych i sanatoriach. System z powodzeniem może być stosowany zarówno w małych, jak i dużych obiektach. Pomimo że program zawiera bogaty pakiet funkcji charakteryzuje się łatwością obsługi. Nie sprawia żadnych problemów osobie zaznajomionej z podstawowymi zasadami pracy w środowisku Microsoft Windows.

Wygodna obsługa

Przy wdrażaniu oprogramowania dla hoteli nie są wymagane długie, czasochłonne i kosztowne szkolenia. Współpraca pomiędzy użytkownikiem i programem realizowana jest za pośrednictwem kolorowych ikon, czytelnych przycisków oraz logicznie powiązanych okien. Liczne grono użytkowników systemu CHART przekonało się, że jest to najbardziej przyjazne oprogramowanie hotelowe na rynku.

Narzędzie dla pracowników i kadry zarządzającej

System może pracować w lokalnej sieci komputerowej i być użytkowany jednocześnie przez wielu operatorów: recepcjonistów, kadrę managerską, księgowość, dział marketingu.

Automatyka hotelowa

Program hotelowy CHART współpracuje z szeroką gamą urządzeń i systemów informatycznych i telekomunikacyjnych, automatyzując i upraszczając codziennie wykonywane zadań. Komunikacja obejmuje między innymi centrale telefoniczne oraz systemy taryfikacyjne, drukarki fiskalne, systemy zamków hotelowych, systemy księgowe i płatnicze.

Rezerwacje internetowe

W odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, nasze oprogramowanie dla hoteli zostało wyposażone w moduł rezerwacji internetowych, a dla klientów zainteresowanych współpracą na platformie B2B – w system Chartnet. System jest na bieżąco rozbudowywany i uaktualniany, zgodnie z oczekiwaniami i życzeniami naszych klientów oraz ze zmieniającym i się przepisami. Bezpośrednią pomoc przy wdrożeniu i eksploatacji świadczyć może dowolna spośród 100 współpracujących z nami firm Partnerskich.

 

Charakterystyka systemu dla hoteli CHART – moduły systemu

System hotelowy CHART dzięki swojej niezawodności, uniwersalności i modułowości, znajduje szerokie zastosowanie w hotelach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych i sanatoriach. System jest na bieżąco rozbudowywany i uaktualniany, zgodnie z oczekiwaniami i życzeniami naszych Klientów oraz ze zmieniającymi się przepisami. Bezpośrednią pomoc przy wdrożeniu i eksploatacji świadczyć może dowolna spośród 100 współpracujących z nami firm. Zarejestrowanym klientom oferujemy pomoc telefoniczną.

Konfiguracja dostosowana do potrzeb hotelu

Dzięki moduarnej budowie system hotelowy CHART z powodzeniem może być stosowany zarówno w małych, jak i dużych obiektach. Poniżej opisujemy poszczególne moduły.

Moduł Recepcja

Moduł recepcja programu hotelowego CHART przeznaczony jest do wspomagania pracy personelu recepcyjnego, działu marketingu oraz kadry zarządzającej hotelu. Z tego miejsca dostępne są wszystkie kluczowe informacje, niezbędne dla poprawnego działania hotelu: bieżący podgląd pokoi, lista meldunków, księga rezerwacji. Kolorowy diagram hotelu umożliwia między innymi podejrzenie bieżącego i planowanego obłożenia, wyszukiwanie rezerwacji wymagających wpłaty zaliczki, dodawanie i przenoszenie rezerwacji oraz meldunków.

Moduł Obciążenie i Sprzedaż

Księga Obciążeń pozwala na przeglądanie, zarządzanie i rozliczanie wszelkiego rodzaju należnościami, wynikającymi z meldunku: pobytowymi, żywienia, usług dodatkowych. Dzięki połączeniu z modułem Sprzedaży jest wygodnym i elastycznym narzędziem, pozwalającym szybko i sprawnie rozliczyć gościa. Zależnie od konfiguracji systemu, rozliczenie może nastąpić w chwili wymeldowania gościa lub w formie płatności odroczonej.

Moduł Gastro

W przypadku, gdy hotel połączony jest z obiektem gastronomicznym, wyposażonym w oprogramowanie Gastro, możliwe jest współdziałanie zarówno z programem Gastro POS, służącym do obsługi kelnerskiej, jak i programem Gastro SZEF przeznaczonym do zarządzania procesami kalkulacyjno-magazynowymi.

Moduł Żywienie

Coraz powszechniejszym standardem staje się oferowanie gościom hotelowym możliwości korzystania z hotelowej restauracji. System CHART umożliwia zarówno planowanie posiłków na etapie rezerwacji, jak i szczegółowe rozliczanie w trakcie pobytu.

Moduł Zasoby

Obok rezerwacji pokoi często spotykane są szeroko rozumiane rezerwacje zasobów: sal konferencyjnych, gabinetów odnowy biologicznej, rowerów, itp. Dzięki modułowi możliwe jest prowadzenie rezerwacji takich zasobów oraz rozliczanie – jako obciążeń, dopisywanych do konta gości, fakturami, rachunkami lub paragonami. Dla rezerwowanych zasobów możliwe jest drukowanie potwierdzeń, które stanowić mogą formę biletu.

Moduł rezerwacji internetowych i Channel Manager HOTEL-IN

Internet to aktualnie podstawowe źródło informacji o hotelach oraz bardzo ważny kanał sprzedaży. HOTEL-IN jest najnowocześniejszym rozwiązaniem, które pozwala optymalnie wykorzystać potencjał sprzedażowy hotelu oraz pobudzić promocję w internecie. Głęboka integracja kanałów internetowych z Modułem Recepcji systemu CHART umożliwia automatyzację obsługi tych kanałów nieosiągalną w innych systemach.

Moduł Zestawienia

Moduł Zestawienia jest narzędziem pozwalającym w szybki i łatwy sposób uzyskać pełny obraz hotelu, m.in. odczytać dane o prowadzonych rezerwacjach i meldunkach, utworzyć zestawienia księgowe i sprzedaży, opracować informacje statystyczne o wykorzystaniu obiektu.

Moduł Archiwum

Ogromna większość czynności, wykonywanych w hotelu, ma charakter powtarzalny. Dotyczy to zarówno wystawiania dokumentów sprzedaży, jak i bezpośredniej obsługi gości. Aby ułatwić użytkownikom pracę z systemem, wprowadzony został szereg słowników, zawierających dane stałe (listy usług, dane firm i gości, itp.). W celu ułatwienia kontroli dodano również słowniki danych archiwalnych (rezerwacji, meldunków, dokumentów, itp.).

Moduł Centrum

Na potrzeby obsługi sieci hoteli, stworzony został moduł Centrum. Składa się on z dwóch aplikacji – klienta, przesyłającego bazy z obiektów do centrali, oraz systemu centralnego, odczytującego i udostępniającego pobrane dane.

Współpraca z innymi systemami zewnętrznymi i urządzeniami – interfejsy

System CHART pozwala nie tylko na gromadzenie i analizę danych wprowadzanych przez użytkowników, ale współpracę z różnego rodzaju systemami i urządzeniami peryferyjnymi: centralami abonenckimi, zamkami elektronicznymi, drukarkami fiskalnymi, systemami FK. Szeroka lista obsługiwanych urządzeń, dostarczanych przez największych producentów, pozwala na łatwą integrację i automatyzację codziennych działań.

Systemy Finansowo Księgowe

Dokumenty wprowadzone w systemie hotelowym CHART – faktury, paragony, mogą w łatwy sposób zostać przesłane do systemów finansowo – księgowych.

Obsługa płatności elektronicznych

System CHART może współpracować z systemem kart płatniczych. Dzięki temu możliwa jest natychmiastowa autoryzacja i potwierdzenie transakcji kartami lub – w przypadku systemu autorskiego, opartego na platformie Chartnet – bonami.

Zamki elektroniczne

Systemy zamków elektronicznych zastępują w hotelu tradycyjne zamki i klucze, wykorzystując technologię plastikowych kart magnetycznych, kart chipowych bądź zbliżeniowych identyfikatorów (kart, zegarków, breloków).

Drukarki fiskalne

Większość transakcji prowadzonych w hotelu objęta jest obowiązkiem fiskalizacji. We współpracy z czołowymi producentami urządzeń fiskalnych program połączony został z następującymi drukarkami:

Centrale telefoniczne

Współpraca systemu CHART z centralami hotelowymi umożliwia przede wszystkim sprawną i spójną kontrolę nad połączeniami telefonicznymi.

Moduł rezerwacji internetowych i Channel Manager HOTEL-IN

Internet to aktualnie podstawowe źródło informacji o hotelach oraz bardzo ważny kanał sprzedaży. HOTEL-IN jest najnowocześniejszym rozwiązaniem, które pozwala optymalnie wykorzystać potencjał sprzedażowy hotelu oraz pobudzić promocję w internecie. Głęboka integracja kanałów internetowych z Modułem Recepcji systemu CHART umożliwia automatyzację obsługi tych kanałów nieosiągalną w innych systemach.

HOTEL-IN składa się z dwóch elementów: Panelu Rezerwacji Internetowych i Channel Managera.

Podstawowe funkcje Panelu Rezerwacji na stronie internetowej hotelu:

  • wyszukiwanie wolnych pokoi w oparciu o aktualną dostępność w Module Recepcji CHART
  • rezerwacja i płatność internetowa lub gwarancja kartą płatniczą
  • automatyczne potwierdzenie oraz zapis rezerwacji z Panelu na grafiku w systemie CHART

Podstawowe funkcje Channel Managera:

  • automatyczne wystawianie do sprzedaży, wolnych pokoi na zintegrowanych z Channel Managerem najpopularniejszych portalach rezerwacyjnych, polskich i zagranicznych
  • sprzedaż bez allotmentu oraz centralne zarządzanie dostępnością i cenami na portalach
  • automatyczny zapis rezerwacji internetowych z portali na grafiku w systemie CHART

 

DEMO Panelu Rezerwacji Internetowych

 

Cennik CHART

CHART W zależności od liczby pokoi Cena netto
Do 30 pokoi 1690,00 zł
Od 31 – 75 pokoi 3290,00 zł
Powyżej 75 pokoi 4990,00 zł
W przypadku zakupu kolejnych pakietów programu CHARTa przez tego samego klienta udzielany jest rabat od zakupu kolejnych pakietów wysokości 10% ceny pakietu.
Interfejsy do programu CHART Cena netto
Współpraca z programem finansowo – księgowym 320,00 zł
Współpraca z zamkami elektronicznymi 550,00 zł
Moduł rezerwacji zasobów i CHART-SPA 550,00 zł
Cennik modułu internetowego Hotel-In systemu CHART
Aktualizacje* Cena netto
1 rok + miesiąc od daty zakupu 10% wartości pakietu
Powyżej 13 miesięcy 20% wartości pakietu
Zmiana użytkownika licencji Cena netto
Usługa przepisania licencji 450,00 zł/szt
Przy zmianie oprogramowania konkurencyjnego na oprogramowanie naszej produkcji oferujemy atrakcyjne rabaty.